T: +385 52 633 300 / F: + 385 52 633 299 / M: +385 91 2 633 300

Kasko osiguranje jahte: zaštita vaše investicije 

yacht pool yacht hull insurance naslovna

Jahta nije samo luksuzni predmet ili plovilo za rekreaciju za ljubitelje jedrenja. To je također značajna investicija. Vaša jahta trebala bi biti cijenjena imovina koja zaslužuje najbolju zaštitu

Odgovarajuće osiguranje je neophodno; ugovaranje odgovarajućeg osiguranja vaše jahte jedna je od ključnih komponenti vlasništva. Među raznim mogućnostima osiguranja dostupnih za jahte, kasko osiguranje jedno je od najvažnijih

Razlika između kasko osiguranja jahte i, primjerice, police višestrukog rizika je opseg pokrića. Kasko osiguranje jahte pruža pokriće posebno za štetu na plovilu. Istovremeno, polica višestrukog rizika je općenitija polica osiguranja koja pokriva širok raspon potencijalnih rizika. Također, sve marine i luke zahtijevaju od vlasnika jahti osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama za korištenje njihovih objekata. 

Kasko osiguranje jahte ili sveobuhvatno osiguranje, pokriva štetu nastalu na fizičkoj strukturi jahte ili brodice (trup) te njezinoj opremi i priboru. Obično pokriva štetu uzrokovanu nesrećama ili prirodnim katastrofama, kao što su požar, krađa i zlonamjerne radnje. 

Jahta u navigaciji. Kasko osiguranje za jahte je neophodno jer štiti vaše plovilo od rizika i gubitaka koji se mogu dogoditi.

Zašto je potrebno kasko osiguranje i što ono pokriva? 

Kasko osiguranje za jahte bitno je jer štiti vašu investiciju, vaše plovilo, od rizika i gubitaka koji se mogu dogoditi, kao što su oštećenje trupa, motora ili drugih fizičkih dijelova plovila, uključujući strojeve i opremu

Cijena kasko osiguranja jahte ovisi o nekoliko čimbenika, kao što su veličina i vrijednost jahte, lokacija na kojoj plovi i iznos pokrića koji želite

Koja je razlika između kasko osiguranja jahte i osiguranja odgovornosti jahte? 

Kasko osiguranje pokriva štetu na samoj jahti. Nasuprot tome, osiguranje od odgovornosti pokriva štete ili ozljede uzrokovane drugim osobama ili plovilima. 


Znak "bad weather ahead". Služi kao referenca za osiguranje kaska jahte, koje između ostalog uključuje plovidbene rizike, krađu, loše vremenske uvjete, štetu na jedrima i drugo.

Što točno uključuje polica kasko osiguranja? 

Yacht Pool kasko osiguranje pokriva, između ostalog i sljedeće rizike: 

  • Navigacijski rizik – odnosi se na potencijalni gubitak ili štete do kojih može doći tijekom redovne plovidbe, poput sudara, nasukavanja ili prevrtanja. 
  • Prirodne katastrofe – odnose se na štetu uzrokovanu požarom, eksplozijom, lošim vremenskim prilikama i potresom. Zaštita od požara i eksplozija pruža zaštitu od vatre i mogućih eksplozija. U međuvremenu, zaštita od loših vremenskih uvjeta pruža zaštitu od štete uzrokovane olujama, poput munja, jakih vjetrova i tuče. 
  • Krađa – pokriće za provalnu krađu na brodu pruža zaštitu od otuđivanja ili gubitka osobnih stvari pohranjenih na jahti. Osiguranje od krađe plovila, s druge strane, pokriva krađu plovila ili bilo kojeg njegovog dijela. 
  • Zlonamjerni postupci – pokrivaju štetu uzrokovanu namjernim vandalizmom ili sabotažom trećih osoba. 
  • Prijevoz – štiti jahtu tijekom prijevoza, npr. od i do suhog doka. 
  • Šteta na opremi – pokriva štetu na opremi i uređajima jahte, kao što su elektronički navigacijski uređaji, pribor za ribolov i gumenjaci. 
  • Šteta na jedrima – pokriva štetu na jedrima i oputi jahte te sva dodatna jedra, ako je tako prethodno dogovoreno. 

Neke druge značajne činjenice o Yacht Pool kasko osiguranju jesu kako ne postoji franšiza (u slučaju potpunog gubitka) te naši klijenti dobivaju besplatnu pomoć čak i ako ne dođe do štete

Tipična polica osiguranja jahte može imati franšizu koju osiguranik mora platiti u slučaju štete. Međutim, neke Yacht Pool police kasko osiguranja mogu ponuditi opciju bez franšize u slučaju potpunog gubitka. U slučaju potpunog gubitka jahte, osiguranik ne bi trebao platiti niti jedan dio. 

Ove pogodnosti mogu vlasnicima jahti pružiti dodatnu vrijednost i bezbrižnost, čak i ako nikada ne moraju podnijeti zahtjev. Imajte na umu i to kako nijedna polica ne nudi pokriće za grubi nemar

Slika opisuje svjetionik, kao referencu na grubi nemar u plovidbi. Grubi nemar u osiguranju jahti odnosi se na namjerno ili nepromišljeno ponašanje koje dovodi do štete ili gubitka.

Što je grubi nemar? 

Grubi nemar u osiguranju jahti odnosi se na namjerno ili nepromišljeno ponašanje koje dovodi do štete ili gubitka. To je često isključenje pokrića u policama osiguranja jahti, što znači kako osiguravajuće društvo neće osigurati pokriće za gubitak ili štetu nastalu grubim nemarom ili nepažnjom

Na primjer, pretpostavimo da osoba koja upravlja jahtom namjerno usmjeri plovilo u mol ili ignorira očita upozorenja o vremenskim prilikama, uzrokujući štetu na jahti. U ovom slučaju, to bi se moglo smatrati grubim nemarom i ne bi bilo pokriveno policom osiguranja. 

Grubi nemar u plovidbi odnosi se na bezobzirno zanemarivanje sigurnosti plovila, njegove posade i drugih plovila. Uključuje namjerne ili hotimične radnje nečinjenja ili počinjenja kojima se ugrožava život i imovina. Primjeri uključuju upravljanje jahtom pod utjecajem droga ili alkohola, nepravilno održavanje opreme i nepoštivanje pravila i propisa plovidbe. 

Razne zemlje donijele su zakone i propise kako bi pojasnile koncept grubog nemara. Kao rezultat toga, police pomorskog osiguranja sada često sadrže opsežne pojedinosti i zahtijevaju od klijenta potpis kojim potvrđuje kako je pročitao sve uvjete i kako se slaže njima. 

Što su franšize? 

Franšiza ili odbitak je standardna komponenta mnogih polica kasko osiguranja za jahte. To je dio gubitka ili potraživanja za koje je ugovaratelj osiguranja odgovoran platiti. Osiguravajuće društvo pokriva preostali iznos štete ili odštetnog zahtjeva do limita navedenih u polici. 

Na primjer, ako polica predviđa 1.000 USD franšize, a ukupni gubitak iznosi 10.000 USD, osiguravajuće društvo će platiti 9.000 USD, a vlasnik police će biti odgovoran za plaćanje franšize od 1.000 USD. 

Iznos koji se može odbiti može varirati ovisno o polici i osiguravajućem društvu. Osiguranici često mogu izabrati višu ili nižu franšizu kako bi utjecali na premiju. Veća franšiza obično rezultira nižom premijom, dok manja franšiza rezultira višom premijom

Razumijevanje iznosa franšize i načina na koji funkcionira u kontekstu police osiguranja jahte, je ključno. To pomaže osiguranicima donijeti informirane odluke o svom pokriću i odrediti odgovarajući iznos za plaćanje u slučaju odštetnog zahtjeva. 

Uključuje li kasko osiguranje pokriće tijekom regate? 

Važno je znati kako je kasko osiguranje na snazi tijekom cijele jedriličarske regate, uključujući sve treninge koji vode do natjecanja. To znači kako će osiguranje pokriti sve gubitke ili štete tijekom ovih aktivnosti, podložno odredbama i uvjetima navedenima u polici. 

Međutim, polica osiguranja izričito isključuje pokriće za bilo kakve štete ili gubitke koji proizlaze iz korištenja motornog plovila u sportskim događajima s ciljem postizanja najvećih prosječnih brzina ili vježbi za takve događaje. Ovo se izuzeće odnosi na sve aktivnosti koje uključuju korištenje motornog plovila za natjecanja u brzini ili treninge, a koji nisu povezani s “pravom” jedriličarskom regatom. 

U biti, polica osiguranja vas neće pokriti ako koristite motorno plovilo za sudjelovanje u brzinskom natjecanju ili treningu i zatim prouzročite štetu ili gubitak. 

Jahta usidrena na doku. Polica osiguranja kaska jahte pokriva uobičajeni boravak plovila u suhom doku, što uključuje i njegovo vađenje iz vode te ponovno porinuće u vodu.

Kako je moja jahta zaštićena u skladištu i tijekom transporta? 

Jedno od najčešćih pitanja je pokriva li osiguranje plovilo dok je uskladišteno na suhom vezu i pri transportu. 

Polica kasko osiguranja pokriva uobičajeni boravak plovila u suhom doku, što uključuje i vađenje iz vode te ponovno porinuće u vodu

Važno je napomenuti kako se ovo pokriće primjenjuje samo ako usluge pruža registrirana tvrtka. Ako neregistrirana tvrtka ili pojedinac obavlja proces izvlačenja ili porinuća, polica osiguranja neće pokriti štete koje su eventualno nastale. 

Kasko polica osiguranja jahte nije samo dobra ideja ili način zaštite svoje investicije – ona je esencijalna. Imajući kasko policu osiguranja jahte, možete osigurati zaštitu od financijskih gubitaka koji bi mogli proizaći iz nepredviđenih događaja, plovidbenih rizika, krađe i slično. Također vam pruža i duševni mir. 

Naš savjet je – dobro istražite, usporedite police osiguranja i odaberete onu koja najbolje odgovara vašim potrebama kako biste zaštitili svoju jahtu od neočekivanih događaja.

Budući kako bi ovo mogao biti kompliciran postupak, kontaktirajte nas bez ustručavanja.