T: +385 52 633 300 / F: + 385 52 633 299 / M: +385 91 2 633 300

Osiguranje plovila za komercijalne svrhe (čarter, najam, prijevoz putnika i ostalo)

Pridružite nam se i zaboravite na neželjene probleme na moru.

<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width="200" height="200"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <defs><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Clip Mask --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <clipPath id="clip-mask"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle cx="100" cy="100" r="100"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </clipPath><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Glow --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <filter id="blur" x="-200%" y="-200%" width="30" height="30"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="2" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </filter><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Star --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="star"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle cx="0" cy="0" r="2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#FFF"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> filter="url(#blur)"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle cx="0" cy="0" r="2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#FFF"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Sailboat --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="sailboat"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="boat"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path fill="#fff"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d="M100 105 L115 120 L100 120 Z" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path fill="#1C4757"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d="M95 122 L115 122 L113 125 L98 125 Z" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animateMotion dur="4.5s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> values="0, 0; 0, -10; 0, 0"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Moon --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="moon"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle r="30"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#80939A"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> filter="url(#blur)"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle r="30" fill="#F4F2E4"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animateMotion <!-- [et_pb_line_break_holder] --> begin="0s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dur="40s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> from="140, 160"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> to="0, -50"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Wave Top --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="wave-top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path id="wave-1-shadow"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> stroke="black"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> stroke-width="0"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> filter="url(#blur)"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#4DAAF2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z" ><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animate dur="4.5s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeName="d"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeType="XML"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> values="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 100, 200 200, 0 200, 0 140 Q 50 100, 100 120 T 200 100 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </path><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path id="wave-1"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#4DAAF2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z" ><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animate dur="4.5s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeName="d"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeType="XML"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> values="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 100, 200 200, 0 200, 0 140 Q 50 100, 100 120 T 200 100 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </path><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Wave Bottom --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="wave-bottom"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path id="wave-2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#152982"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 120, 100 110 T 200 120 Z" ><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animate dur="2s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeName="d"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeType="XML"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> values="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 120, 100 110 T 200 120 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 100, 200 200, 0 200, 0 120 Q 50 100, 100 110 T 200 100 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 120, 100 110 T 200 120 Z" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </path><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Outline --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="outline"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle cx="0" cy="0" r="97"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="transparent"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> stroke="#1C4757"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> stroke-width="6" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </defs><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- SVG --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g clip-path="url(#clip-mask)"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- World --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle cx="100" cy="100" r="100"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#D9DFE2" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Stars --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="stars"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="0" y="90"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="40" y="40"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="80" y="40"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="70" y="70"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="50" y="80"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="130" y="20"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="0" y="0"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-20" y="-50"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="40" y="-35"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="50" y="-30"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-80" y="40"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-90" y="45"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-40" y="65"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-100" y="10"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-70" y="0"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-50" y="10"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-130" y="-50"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-140" y="-60"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animateMotion xlink:href="#stars"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> begin="0s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dur="30s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> from="200, 200"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> to="0, -100"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Stuff --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#moon" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#wave-top" y="5"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#wave-bottom" y="33"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#sailboat" x="-30" y="15" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --></svg>
<style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.body {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #F4F2E4;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.svg<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-top: 50px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: inline-block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius: 50%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> box-shadow: 0 3px 10px rgba(0, 0, 0, 0.6); <!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>

GET STARTED

0$

Hvala, uskoro ćemo vas kontaktirati

Za koju svrhu se koristi vaše plovilo?
Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Što biste htjeli osigurati ?

Plovilo

Skipper

Cargo Transport

Osiguranje djelatnosti

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrsta poslova koje radite kao skipperMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Željena pokrićaMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrsta robe u transportuMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Recite nam nešto o vašoj tvrtki

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Osobne informacije


Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Detalji transporta

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Prijevozno sredstvo

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Informacije o tvrtki

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Podaci o plovilu

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Područje plovidbe


Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrste osiguranja koje želite da uključimo u ponudu

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Zadnji korak

Summary

Opis Informacije Quantity Price
Discount :
Total :

Pošalji

Plovilo koje se koristi u komercijalne svrhe izloženo je većem riziku te samim time ima i potrebu za nizom standardnih i dodatnih pokrića po polici osiguranja.

Sve to i više možete naći u Yacht-Poolovoj polici osiguranja.

 

Standardna pokrića:

  • OBVEZNO OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI ZA PLOVILA KOJA VIJU HRVATSKU ZASTAVU kojima su pokrivene su štete nastale iz odgovornosti za štetu zbog tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti treće osobe.
  • Kasko osiguranje pokriva štete koje se mogu dogoditi Vašem plovila za vrijeme plovidbe, za vrijeme dok je na vezu ili boravka na suhom vezu.
  • OSIGURANJE PUTNIKA OD NEZGODE koje štiti putnike i/ili članove posade od nesretnih događaja koji za posljedicu imaju smrt, trajni invaliditet te potrebu za spašavanjem.
  • DRAGOVOLJNO OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI VLASNIKA ILI KORISNIKA PLOVILA PREMA TREĆIMA kojima su pokrivene su štete nastale iz odgovornosti za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe za vrijeme dok vlasnik/korisnik upravlja plovilom.

 

Dodatna pokrića:

  • Osiguranje od odgovornosti za plovidbu teritorijalnim vodama Italije sa minimalnim pokrićem od 7.290.000 €
  • Pokriće gubitka najma iz čartera (izgubljena dobit u čarteru)
  • Pokriće plovila u slučaju zapljene od državnih tijela.

Želite besplatnu procjenu unutar 24 sata?

Zatražite ponudu za osiguranje već danas

Frequently asked questions

Koja osiguranja sam obavezan ugovoriti kao vlasnik plovila namijenjenog za komercijalne svrhe?
Vlasnik plovila registriranog za iznajmljivanje ili prijevoz putnika, obavezan je ugovoriti obavezno osiguranje od odgovornostiprema trećima te obavezno osiguranje putnika u  javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja.
Koja dodatna osiguranja mogu ugovoriti na polici?
Vlasnicima plovila za najam nudimo i dodatno osiguranje gubitka najma (zarade) u slučaju kvara plovila te osiguranje u slučaju zapljene plovila radi neovlaštenog prijelaza državne granice, slijepih putnika, zadržavanje plovila od strane vlasti radi prekršaja vlasnika, dok je pokriće rizika namjerne krađe ili utaje automatski uključeno u svaku policu kod osiguranja plovila za najam.
Da li kao vlasnik plovila za iznajmljivanje imam dodatne pogodnosti u polici osiguranja?
Naravno, Yacht-Pool nudi svojim osiguranicima dodatni popust prilikom kupnje „Connect it Boat“ vodećeg sustava za nadzor plovila u Europi. Uz Android ili iOS aplikaciju imat ćete sve potrebne informacije o vašem plovilu na dohvat ruke. Connect it Boat nudi:
– geografski položaj vašeg plovila
– stanje baterija i status kaljužne pumpe
– popis i grafički prikaz svih ruta
– različite alarme
Kod odabranih partnera ostvarujete posebnu cijenu kao Yacht-Poolov osiguranik u iznosu od
260 EUR (umjesto 310 EUR) prilikom kupnje Connect it Boat proizvoda.
Možemo li preko Yacht-Poola našim gostima nuditi osiguranje gubitka pologa (kaucije) u čarteru?
Svakako. Obratite se našim agentima kako bi Vam mogli izdati odgovarajuću ponudu za gosta (iako niste naš osiguranik) ili dogovorite online kreiranje i plaćanje polica osiguranja gubitka pologa (kaucije).
Da li su potrebna posebna pokrića ukoliko moji gosti unajmljenim plovilom putuju izvan Hrvatske?
Svakako je potrebno voditi računa ukoliko imate plovilo registrirano za međunarodnu plovidbu, da se na policama ugovori pokriće za dragovoljnu odgovornost za štete nastale prema trećim osobama u visini koja je propisana zakonom zemlje u koju gost plovi. Zemlje koje je potrebno posebno izdvojiti su Italija – gdje se zakonom traži minimalni iznos pokrića u iznosu od 7.290.000 €, dok se je za Grčku i Španjolsku potrebno ugovoriti pokriće u iznosu od 1.000.000 €.
Da li je premija osiguranja jednaka ukoliko se plovilo iznajmljuje sa stalnim skiperom?
Radi smanjenog rizika, premija osiguranja za plovilo koje se iznajmljuje sa stalnim skiperom biti će svakako niža.

Jeste li pokriveni?

Pridružite nam se i osigurajte stvari koje volite. Vi uživajte bezbrižno a neka Yacht-Pool vodi računa za ostalo.