T: +385 52 633 300 / F: + 385 52 633 299 / M: +385 91 2 633 300

Osiguranja za skippere

Dobar skiper bi se uvijek trebao nadati najboljem, ali i biti pripremljen za najgore nesreće..

<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width="200" height="200"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <defs><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Clip Mask --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <clipPath id="clip-mask"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle cx="100" cy="100" r="100"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </clipPath><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Glow --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <filter id="blur" x="-200%" y="-200%" width="30" height="30"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="2" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </filter><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Star --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="star"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle cx="0" cy="0" r="2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#FFF"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> filter="url(#blur)"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle cx="0" cy="0" r="2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#FFF"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Sailboat --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="sailboat"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="boat"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path fill="#fff"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d="M100 105 L115 120 L100 120 Z" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path fill="#1C4757"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d="M95 122 L115 122 L113 125 L98 125 Z" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animateMotion dur="4.5s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> values="0, 0; 0, -10; 0, 0"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Moon --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="moon"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle r="30"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#80939A"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> filter="url(#blur)"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle r="30" fill="#F4F2E4"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animateMotion <!-- [et_pb_line_break_holder] --> begin="0s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dur="40s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> from="140, 160"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> to="0, -50"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Wave Top --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="wave-top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path id="wave-1-shadow"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> stroke="black"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> stroke-width="0"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> filter="url(#blur)"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#4DAAF2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z" ><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animate dur="4.5s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeName="d"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeType="XML"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> values="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 100, 200 200, 0 200, 0 140 Q 50 100, 100 120 T 200 100 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </path><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path id="wave-1"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#4DAAF2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z" ><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animate dur="4.5s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeName="d"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeType="XML"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> values="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 100, 200 200, 0 200, 0 140 Q 50 100, 100 120 T 200 100 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </path><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Wave Bottom --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="wave-bottom"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path id="wave-2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#152982"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 120, 100 110 T 200 120 Z" ><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animate dur="2s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeName="d"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeType="XML"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> values="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 120, 100 110 T 200 120 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 100, 200 200, 0 200, 0 120 Q 50 100, 100 110 T 200 100 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 120, 100 110 T 200 120 Z" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </path><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Outline --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="outline"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle cx="0" cy="0" r="97"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="transparent"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> stroke="#1C4757"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> stroke-width="6" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </defs><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- SVG --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g clip-path="url(#clip-mask)"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- World --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle cx="100" cy="100" r="100"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#D9DFE2" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Stars --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="stars"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="0" y="90"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="40" y="40"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="80" y="40"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="70" y="70"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="50" y="80"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="130" y="20"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="0" y="0"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-20" y="-50"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="40" y="-35"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="50" y="-30"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-80" y="40"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-90" y="45"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-40" y="65"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-100" y="10"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-70" y="0"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-50" y="10"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-130" y="-50"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-140" y="-60"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animateMotion xlink:href="#stars"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> begin="0s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dur="30s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> from="200, 200"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> to="0, -100"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Stuff --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#moon" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#wave-top" y="5"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#wave-bottom" y="33"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#sailboat" x="-30" y="15" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --></svg>
<style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.body {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #F4F2E4;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.svg<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-top: 50px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: inline-block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius: 50%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> box-shadow: 0 3px 10px rgba(0, 0, 0, 0.6); <!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>

GET STARTED

0$

Hvala, uskoro ćemo vas kontaktirati

Za koju svrhu se koristi vaše plovilo?
Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Što biste htjeli osigurati ?

Plovilo

Skipper

Cargo Transport

Osiguranje djelatnosti

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrsta poslova koje radite kao skipperMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Željena pokrićaMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrsta robe u transportuMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Recite nam nešto o vašoj tvrtki

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Osobne informacije


Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Detalji transporta

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Prijevozno sredstvo

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Informacije o tvrtki

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Podaci o plovilu

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Područje plovidbe


Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrste osiguranja koje želite da uključimo u ponudu

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Zadnji korak

Summary

Opis Informacije Quantity Price
Discount :
Total :

Pošalji

Vjerojatno ste već vrlo svjesni o važnosti osiguranja za Vašu sigurnost, ali jeste li razmišljali o mogućim financijskim problemima koja proizlaze iz pogrešaka? Čak ih ni najiskusniji skiperi možda ne mogu izbjeći. Stoga Vas naša osiguranja skipera štite od njihovih posljedica. Yacht-Pool pruža pokrića za amaterske skipere koji unajmljuju plovilo u privatne svrhe (bez mogućnosti zarade) i za profesionalne skipere koji su plaćeni za svoj posao.

Osiguranje od odgovornosti skipera prema trećim osobama

Ovo osiguranje štiti Vas od potraživanja koje proizlaze od štete koju ste uzrukovali trećim osobama, uključujući i štetu na unajmljenom plovilu koja je nastupila zbog grube nepažnje. Kako osiguranje plovila na jahti uopće ne pokriva grubu nepažnju, a to je ključna točka ovog pokrića.

Osiguranje posljedičnih šteta

Ukoliko šteta koju ste učinili na unajmljenom brodu kao skiper nije uklonjena prije slijedećeg najma, te radi toga čarter agencija mora otkazati nečije putovanje, Vi ste kao skiper odgovorni za financijski gubitak. Takav rizik može biti pokriven osiguranjem.

Osiguranje skipera od posljedica nezgode

Ako ste pretrpjeli nezgodu i nanesene su Vam ozljede, osiguranje je važeće u slučaju invalidnosti. Međutim, prijelomi kostiju nisu pokriveni jer kosti zacjeljuju. Osiguran je i trajni gubitak organa prema uvjetima i odredbama, a uključeno je i pokriće za smrt i spašavanje ljudi.

Osiguranje troškova otkaza najma

Ako je jednom od Vaših članova posade dijagnosticirana teška bolest te je time onemogućeno njegovo sudjelovanje u krstarenju, osoba koja je u pitanju može otkazati put i nazad dobiti svoj dio cijene najma. U slučaju da se skiper ne može ukrcati zbog bolesti, svi članovi posade mogu otkazati putovanje. Ovo pravilo čini veliku razliku u usporedbi s ostalim proizvodima osiguranja.

Osiguranje od gubitka depozita (kaucije)

Osiguranje služi kao garancija umjesto obavezne uplate pologa u gotovini za unajmljeno plovilo.

Želite besplatnu procjenu unutar 24 sata?

Zatražite ponudu za osiguranje  već danas

Često postavljena pitanja

Question 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl. Donec ut ligula sed dolor accumsan placerat. Ut sed felis vitae augue condimentum viverra. Praesent condimentum magna sit amet dui interdum sodales. Ut tincidunt ipsum leo, nec hendrerit odio
Question 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl. Donec ut ligula sed dolor accumsan placerat. Ut sed felis vitae augue condimentum viverra. Praesent condimentum magna sit amet dui interdum sodales. Ut tincidunt ipsum leo, nec hendrerit odio
Question 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl. Donec ut ligula sed dolor accumsan placerat. Ut sed felis vitae augue condimentum viverra. Praesent condimentum magna sit amet dui interdum sodales. Ut tincidunt ipsum leo, nec hendrerit odio
Question 4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl. Donec ut ligula sed dolor accumsan placerat. Ut sed felis vitae augue condimentum viverra. Praesent condimentum magna sit amet dui interdum sodales. Ut tincidunt ipsum leo, nec hendrerit odio
Question 5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl. Donec ut ligula sed dolor accumsan placerat. Ut sed felis vitae augue condimentum viverra. Praesent condimentum magna sit amet dui interdum sodales. Ut tincidunt ipsum leo, nec hendrerit odio
Question 6
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In mi nunc, facilisis sed erat sed, interdum suscipit nisl. Donec ut ligula sed dolor accumsan placerat. Ut sed felis vitae augue condimentum viverra. Praesent condimentum magna sit amet dui interdum sodales. Ut tincidunt ipsum leo, nec hendrerit odio

Jeste li pokriveni?

Pridružite nam se i osigurajte stvari koje volite. Vi uživajte bezbrižno a neka Yacht-Pool vodi računa za ostalo.