T: +385 52 633 300 / F: + 385 52 633 299 / M: +385 91 2 633 300

Osiguranja za skippere

Dobar skiper bi se uvijek trebao nadati najboljem, ali i biti pripremljen za najgore nesreće..

GET STARTED

0$

Hvala, uskoro ćemo vas kontaktirati

Za koju svrhu se koristi vaše plovilo?
Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Što biste htjeli osigurati ?

Plovilo

Skipper

Cargo Transport

Osiguranje djelatnosti

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrsta poslova koje radite kao skipperMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Željena pokrićaMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrsta robe u transportuMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Recite nam nešto o vašoj tvrtki

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Osobne informacije


Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Detalji transporta

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Prijevozno sredstvo

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Informacije o tvrtki

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Podaci o plovilu

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Područje plovidbe


Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrste osiguranja koje želite da uključimo u ponudu

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Zadnji korak

Summary

Opis Informacije Quantity Price
Discount :
Total :

Pošalji

Vjerojatno ste već vrlo svjesni o važnosti osiguranja za Vašu sigurnost, ali jeste li razmišljali o mogućim financijskim problemima koja proizlaze iz pogrešaka? Čak ih ni najiskusniji skiperi možda ne mogu izbjeći. Stoga Vas naša osiguranja skipera štite od njihovih posljedica. Yacht-Pool pruža pokrića za amaterske skipere koji unajmljuju plovilo u privatne svrhe (bez mogućnosti zarade) i za profesionalne skipere koji su plaćeni za svoj posao.

Osiguranje od odgovornosti skipera prema trećim osobama

Ovo osiguranje štiti Vas od potraživanja koje proizlaze od štete koju ste uzrukovali trećim osobama, uključujući i štetu na unajmljenom plovilu koja je nastupila zbog grube nepažnje. Kako osiguranje plovila na jahti uopće ne pokriva grubu nepažnju, a to je ključna točka ovog pokrića.

Osiguranje posljedičnih šteta

Ukoliko šteta koju ste učinili na unajmljenom brodu kao skiper nije uklonjena prije slijedećeg najma, te radi toga čarter agencija mora otkazati nečije putovanje, Vi ste kao skiper odgovorni za financijski gubitak. Takav rizik može biti pokriven osiguranjem.

Osiguranje skipera od posljedica nezgode

Ako ste pretrpjeli nezgodu i nanesene su Vam ozljede, osiguranje je važeće u slučaju invalidnosti. Međutim, prijelomi kostiju nisu pokriveni jer kosti zacjeljuju. Osiguran je i trajni gubitak organa prema uvjetima i odredbama, a uključeno je i pokriće za smrt i spašavanje ljudi.

Osiguranje troškova otkaza najma

Ako je jednom od Vaših članova posade dijagnosticirana teška bolest te je time onemogućeno njegovo sudjelovanje u krstarenju, osoba koja je u pitanju može otkazati put i nazad dobiti svoj dio cijene najma. U slučaju da se skiper ne može ukrcati zbog bolesti, svi članovi posade mogu otkazati putovanje. Ovo pravilo čini veliku razliku u usporedbi s ostalim proizvodima osiguranja.

Osiguranje od gubitka depozita (kaucije)

Osiguranje služi kao garancija umjesto obavezne uplate pologa u gotovini za unajmljeno plovilo.

Želite besplatnu procjenu unutar 24 sata?

Zatražite ponudu za osiguranje  već danas

Često postavljena pitanja

Što pokriva kasko osiguranje?

Kasko osiguranjem su pokrivene sve štete na plovilu i to sa svim standardno ugrađenim
dijelovima ukoliko su navedeni na inventurnoj listi, uključujući:
– strojni uređaj
– pogonski agregat
– tehničku i nautičku opremu
– pomoćnu brodicu
– splav za spašavanje
– pomoćni vanbrodski motor
– prikolicu za prijevoz plovila

Je li krađa vanbrodskog motora pokrivena?

Krađa vanbrodskog motora je pokrivena po uvjetima kasko osiguranja, ukoliko je motor uredno pričvršćen na plovilo.

Što je točno pokriće pogonskih šteta?

Pokriće pogonskih šteta je šteta na strojevima i opremi, odnosno šteta na pomoćnim strojevima (agregatima), osovinama, vijcima i drugim tehničkim  napravama te uređaja na plovilu koji su vezani uz strojarnicu.

Ako imam obaveznu odgovornost, moram li imati i dragovoljnu odgovornost?

Ne morate imati dragovoljnu odgovornost, ali bi bilo poželjno.

Koja je razlika između obaveznog osiguranja i dobrovolje odgovornosti?

Obvezno osiguranje pokriva štete iz odgovornosti, ako je pri uporabi plovila odgovornošću korisnika došlo do tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja ili smrti treće osobe. Trećim osobama ne smatraju se osobe koje se nalaze na plovilu kojom je prouzročena šteta i osobe koje se nalaze na drugoj brodici, jahti, brodu odnosno drugom plovnom objektu.

 

Dragovoljna odgovornost je pokriće koje pokriva odgovornost proizašlu iz držanja,
posjedovanja i uporabe plovila za štete nastale:
– sudarom – šteta koju pretrpi drugo plovilo, posada i putnici te imovina na njemu
– udarom – šteta uslijed udara jest šteta na bilo kojoj drugoj imovini ili s bilo kojim
drugim fiksnim ili plutajućim objektima
– zbog onečišćenja mora pogonskim uljem
– prema kupačima i trećim osobama
– prema putnicima i posadi
– zbog troškova uklanjanja podrtine osiguranog plovila
– pri rukovanju zapaljivim ili eksplozivnim sredstvima i signalnim pištoljem

Što je to podrtina?

Pod pojmom podrtine, koja je nastala nakon pomorske nesreće podrazumijeva se:
– potonulo ili nasukano plovilo
– bilo koji dio potonulog ili nasukanog plovila
– bilo koji predmet koji je izgubljen na moru s plovila koji se nasukao, potonuo ili pluta morem

– plovilo za kojeg se opravdano može pretpostaviti kako će potonuti ili se nasukati, kod čega pokušaj, ili bilo kakva aktivnost za djelotvornu zaštitu i spašavanje plovila ili bilo koji dio imovine u opasnosti, nije već u tijeku

Moram li imati obaveznu odgovornost, ako imam stranu zastavu?

Ne morate, ali morate imati dovoljno veliko pokriće dragovoljne odgovornosti koje je u visini hrvatskog obveznog – 3.500.000 kn.

Je li pokrivena namjerna krađa, odnosno utaja plovila u čarteru?

krađa je pokrivena po kasko uvjetima ukoliko je prijavljena nadležnim tijelima.

Što se smatra sigurnim vezom?

Sigurnim vezom se smatra vezivanje plovila u marinama ili lukama i lučicama, te sidrenje plovila na za to propisanim mjestima (bove ili sidrišta).

Što je franšiza u kasko osiguranju?

Franšiza ili odbitak je iznos koji se određuje prilikom sklapanja police osiguranja koji se umanjuje prilikom isplaćivanja štete, odnosno dio kojim vlasnik sam sudjeluje u šteti.

Koji se iznos isplaćuje u slučaju totalnog gubitka?

U slučaju gdje je osigurani objekt ili plovilo, uništeno tj. u slučaju nastanka totalne štete, ukoliko su troškovi popravka jednaki ili veći od  ugovorene vrijednosti, isplaćuje se ugovorena vrijednost ugovorena po polici osiguranja.

Koji se iznos isplaćuje za motor u slučaju krađe?

U slučaju krađe motora, isplaćuje se vrijednost motora na koju je motor osiguran po polici osiguranja, ali ne veći od realne tržišne vrijednosti u trenutku nastanka štete.

Je li pokriven cestovni prijevoz i prikolica?

Plovilo je osigurano u vrijeme prijevoza cestovnim putem na relacijama unutar Europe kao i prikolica, ukoliko je navedena na inventurnoj listi ili evidentirana na polici osiguranja od šteta nastalih zbog prometne nezgode, požara, udara groma, eksplozije, više sile i krađe.

Je li pokriven vanbrodski motor i tender?

Vanbrodski motor i tender su obuhvaćeni osiguranjem ako su navedeni u ugovoru o osiguranju te ako su bili ispravno učvršćeni i osigurani od pada u more ili od krađe.

Mogu li osigurati plovilo samo dok je na suhom vezu?

U ovakvom slučaju ugovara se pokriće lučkog rizika i to tako što se osigura plovilo u mirovanju, na suhom ili mokrom vezu, ali bez plovidbenih rizika.

Možel’ to jeftinije?

Najjeftinije osiguranje nije uvijek i najbolje.
Preporuka je osim ugovaranja kasko osiguranja za vlastito plovilo, ugovoriti i dragovoljno osiguranje od odgovornosti kojima pokrijemo sve štete koje mogu biti prouzrokovane trećim osobama i stvarima, te još dodamo i osiguranje od nezgode kako bi osigurali osobe na plovilu.

Jeste li pokriveni?

Pridružite nam se i osigurajte stvari koje volite. Vi uživajte bezbrižno a neka Yacht-Pool vodi računa za ostalo.