T: +385 52 633 300 / F: + 385 52 633 299 / M: +385 91 2 633 300

Obavezno osiguranje putnika u javnom prometu

<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> width="200" height="200"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <defs><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Clip Mask --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <clipPath id="clip-mask"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle cx="100" cy="100" r="100"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </clipPath><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Glow --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <filter id="blur" x="-200%" y="-200%" width="30" height="30"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <feGaussianBlur in="SourceGraphic" stdDeviation="2" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </filter><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Star --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="star"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle cx="0" cy="0" r="2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#FFF"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> filter="url(#blur)"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle cx="0" cy="0" r="2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#FFF"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Sailboat --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="sailboat"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="boat"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path fill="#fff"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d="M100 105 L115 120 L100 120 Z" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path fill="#1C4757"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d="M95 122 L115 122 L113 125 L98 125 Z" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animateMotion dur="4.5s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> values="0, 0; 0, -10; 0, 0"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Moon --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="moon"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle r="30"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#80939A"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> filter="url(#blur)"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle r="30" fill="#F4F2E4"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animateMotion <!-- [et_pb_line_break_holder] --> begin="0s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dur="40s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> from="140, 160"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> to="0, -50"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Wave Top --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="wave-top"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path id="wave-1-shadow"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> stroke="black"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> stroke-width="0"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> filter="url(#blur)"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#4DAAF2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z" ><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animate dur="4.5s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeName="d"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeType="XML"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> values="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 100, 200 200, 0 200, 0 140 Q 50 100, 100 120 T 200 100 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </path><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path id="wave-1"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#4DAAF2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z" ><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animate dur="4.5s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeName="d"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeType="XML"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> values="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 100, 200 200, 0 200, 0 140 Q 50 100, 100 120 T 200 100 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 140, 100 120 T 200 140 Z" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </path><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Wave Bottom --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="wave-bottom"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <path id="wave-2"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#152982"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> d="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 120, 100 110 T 200 120 Z" ><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animate dur="2s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeName="d"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> attributeType="XML"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> values="M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 120, 100 110 T 200 120 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 100, 200 200, 0 200, 0 120 Q 50 100, 100 110 T 200 100 Z;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> M200 120, 200 200, 0 200, 0 100 Q 50 120, 100 110 T 200 120 Z" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </path><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Outline --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="outline"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle cx="0" cy="0" r="97"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="transparent"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> stroke="#1C4757"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> stroke-width="6" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </defs><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- SVG --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g clip-path="url(#clip-mask)"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- World --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <circle cx="100" cy="100" r="100"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> fill="#D9DFE2" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Stars --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g id="stars"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="0" y="90"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="40" y="40"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="80" y="40"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="70" y="70"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="50" y="80"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="130" y="20"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="0" y="0"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-20" y="-50"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="40" y="-35"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="50" y="-30"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-80" y="40"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-90" y="45"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-40" y="65"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-100" y="10"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-70" y="0"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-50" y="10"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-130" y="-50"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#star" x="-140" y="-60"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <animateMotion xlink:href="#stars"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> begin="0s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> dur="30s"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> from="200, 200"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> to="0, -100"<!-- [et_pb_line_break_holder] --> repeatCount="indefinite" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- Stuff --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#moon" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#wave-top" y="5"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#wave-bottom" y="33"/><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <use xlink:href="#sailboat" x="-30" y="15" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </g><!-- [et_pb_line_break_holder] --></svg>
<style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.body {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> text-align: center;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> padding: 0;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> background-color: #F4F2E4;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.svg<!-- [et_pb_line_break_holder] --> margin-top: 50px;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> display: inline-block;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> border-radius: 50%;<!-- [et_pb_line_break_holder] --> box-shadow: 0 3px 10px rgba(0, 0, 0, 0.6); <!-- [et_pb_line_break_holder] --></style>

GET STARTED

0$

Hvala, uskoro ćemo vas kontaktirati

Za koju svrhu se koristi vaše plovilo?
Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Što biste htjeli osigurati ?

Plovilo

Skipper

Cargo Transport

Osiguranje djelatnosti

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrsta poslova koje radite kao skipperMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Željena pokrićaMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrsta robe u transportuMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Recite nam nešto o vašoj tvrtki

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Osobne informacije


Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Detalji transporta

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Prijevozno sredstvo

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Informacije o tvrtki

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Podaci o plovilu

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Područje plovidbe


Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrste osiguranja koje želite da uključimo u ponudu

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Zadnji korak

Summary

Opis Informacije Quantity Price
Discount :
Total :

Pošalji

Štiti putnike od nesretnih slučaja. Nesretnim slučajem u smislu ovog osiguranja smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika ima za posljedicu njegovu smrt ili invaliditet.

Osiguranje je dužna po zakonu sklopiti svaka osoba (pravna ili fizička ) koja je ovlaštena obavljati javni prijevoz putnika. Pokriće se odnosi na putnike tj. osobe koje se radi putovanja nalaze na plovilu određenom za obavljanje javnog prometa.

Želite besplatnu procjenu unutar 24 sata?

Zatražite ponudu za osiguranje već danas

Često postavljena pitanja

Što je pokriveno obaveznim osiguranjem putnika u javnom prometu?
Osiguranje pokriva slučaj smrti zbog nesretnog slučaja i trajnog invaliditeta.
Tko se smatra putnicima?
Putnicima se smatraju osobe koje se radi putovanja nalaze u na plovilu određenom za obavljanje javnog
prometa, bez obzira na to jesu li već kupile voznu kartu, a također i osobe koje se nalaze u krugu pristaništa ili neposrednoj blizini plovila prije ukrcavanja, odnosno nakon iskrcavanja, koje su namjeravale putovati plovilom ili su njime putovale, osim osoba koje su zaposlene na prijevoznom sredstvu. Putnicima se smatraju i osobe koje imaju pravo na besplatnu vožnju.
Da li je ovim osiguranjem pokrivena posada koja je na plovilu namijenjenom za obavljanje usluge najma?
Obaveznim osiguranjem putnika nije pokrivena posada. Za posadu je potrebno odvojeno ugovoriti osiguranje za slučaj nezgode.
Što se smatra nesretnim slučajem?
Nesretnim slučajem u smislu ovog osiguranja smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni
događaj, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika ima za posljedicu njegovu smrt ili
invaliditet.
Tko ugovara obavezno osiguranje putnika od posljedica nesretnog slučaja?
Svaka osoba (pravna ili fizička ) koja je ovlaštena obavljati javni prijevoz putnika i koja je dužna po zakonu
sklopiti navedeno osiguranje.
Što je osigurana svota?
Najveći iznos do kojega je osiguratelj u obvezi te iznos koji je upisan na polici, a ne može biti manji od iznosa utvrđenog Zakonom odnosno odlukom Vlade RH.

Jeste li pokriveni?

Pridružite nam se i osigurajte stvari koje volite. Vi uživajte bezbrižno a neka Yacht-Pool vodi računa za ostalo.