T: +385 52 633 300 / F: + 385 52 633 299 / M: +385 91 2 633 300

Osobno osiguranje putnika od nezgode

Pridružite nam se i zaboravite na neželjene probleme na moru.

GET STARTED

0$

Hvala, uskoro ćemo vas kontaktirati

Za koju svrhu se koristi vaše plovilo?
Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Što biste htjeli osigurati ?

Plovilo

Skipper

Cargo Transport

Osiguranje djelatnosti

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrsta poslova koje radite kao skipperMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Željena pokrićaMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrsta robe u transportuMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Recite nam nešto o vašoj tvrtki

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Osobne informacije


Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Detalji transporta

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Prijevozno sredstvo

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Informacije o tvrtki

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Podaci o plovilu

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Područje plovidbe


Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrste osiguranja koje želite da uključimo u ponudu

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Zadnji korak

Summary

Opis Informacije Quantity Price
Discount :
Total :

Pošalji

Štiti putnike i/ili članove posade od nesretnih događaja koji za posljedicu imaju smrt, trajni invaliditet
te potrebu za spašavanjem.

Osiguranje obuhvaća:

 • Slučaj smrti zbog nesretnog slučaja
 • Troškove pogreba
 • Slučaj smrti uslijed prometne nezgode
 • Slučaj smrti uslijed bolesti
 • Slučaj trajnog invaliditeta
 • Slučaj loma kosti
 • Slučaj privremene nesposobnosti za rad kao posljedica nezgode(dnevna naknada)
 • Dnevna naknada za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nezgode
 • Troškove liječenja od posljedica nezgode
 • Naknadnu za hospitalizaciju
 • Naknadu za kozmetičku operaciju
 • Troškove spašavanja

Želite besplatnu procjenu unutar 24 sata?

Zatražite ponudu za osiguranje već danas

Često postavljena pitanja

Što obuhvaća osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)?
Osiguranje obuhvaća:
Slučaj smrti zbog nesretnog slučaja
Troškove pogreba
Slučaj smrti uslijed prometne nezgode
Slučaj smrti uslijed bolesti
Slučaj trajnog invaliditeta
Slučaj loma kosti
Slučaj privremene nesposobnosti za rad kao posljedica nezgode(dnevna naknada)
Dnevna naknada za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nezgode
Troškove liječenja od posljedica nezgode
Naknadnu za hospitalizaciju
Naknadu za kozmetičku operaciju
Troškove spašavanja
Tko je osiguranik u ovom slučaju?
Osoba o čijoj smrti, invaliditetu ili pogoršanju zdravlja ovisi isplata osigurane svote odnosno osigurnina.
Što se smatra nesretnim slučajem?
Svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, privremenu nesposobnost za rad ili narušavanje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć. Isto tako nesretnim slučajem smatraju se i gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem, ubod, ujed životinje,  trovanjehranom, infekcije, trovanje plinom, opekline, davljenje i utapanje, ugušenje, istegnuće, uganuće, prijelom kostiju, djelovanje lošeg vremena itd.
Koja je teritorijalna valjanost navedenog pokrića?
Pokriće vrijedi na području cijelog svijeta osim ako uvjetima, ponudom li policom nije drukčije ugovoreno.
Da li je ovim osiguranjem pokriveno dijete starosti do 14 godina i osoba starija od 75 godina?
U pravilu se mogu osigurati osobe od navršene 14. godine do navršene 75. godine života. Osobe mlađe od 14 godina i starije od 75 godina mogu biti osiguranje samo po posebnim, za to predviđenim cjenicima. Kada nastupi smrt osiguranika mlađeg od 14 godina, osiguratelj je u obvezi isplatiti korisniku za troškove pogreba 50% od ugovorene osiguranje svote za slučaj smrti. Kada nastupi smrt osiguranika starijeg od 75 godina osiguratelj je u obvezi isplatiti korisniku 50% od ugovorene osigurane svote za slučaj smrti.
Da pokriće vrijedi ako nesretni slučaj nastane za vrijeme upotrebe vozila za vuču skija, balona, padobrana, zmaja i drugih naprava koje se mogu rabiti uz plovilo?
Osiguratelj je u obvezi isključivo za nesretni slučaj koji nastupi na samom plovilu ili je njegov nastup započeo na samom plovilu i to za voditelja i osobe koje se prevoze plovilima. U tom slučaju, osiguratelj nije u obvezi isplatiti štetu.

Jeste li pokriveni?

Pridružite nam se i osigurajte stvari koje volite. Vi uživajte bezbrižno a neka Yacht-Pool vodi računa za ostalo.