T: +385 52 633 300 / F: + 385 52 633 299 / M: +385 91 2 633 300

Prijavite štetu

Nadamo se da ste u redu! Recite nam što se dogodilo…

GET STARTED

0$

Hvala, uskoro ćemo vas kontaktirati

Za koju svrhu se koristi vaše plovilo?
Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Što biste htjeli osigurati ?

Plovilo

Skipper

Cargo Transport

Osiguranje djelatnosti

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrsta poslova koje radite kao skipperMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Željena pokrićaMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrsta robe u transportuMorate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Recite nam nešto o vašoj tvrtki

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Osobne informacije


Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Detalji transporta

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Prijevozno sredstvo

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Informacije o tvrtki

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Podaci o plovilu

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Područje plovidbe


Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Vrste osiguranja koje želite da uključimo u ponudu

Morate odabrati stavku za nastavak

SLJEDEĆI KORAK

Zadnji korak

Summary

Opis Informacije Quantity Price
Discount :
Total :

Pošalji

Nezgodu telefonski prijaviti na broj telefona: +385 99 31 31 003, a zatim pismeno u roku od 5 dana na  e-mail:  info@claimsandservices.hr,

U slučaju da je potrebno spašavanje Vašeg plovila od strane drugih brodova obavezno se dogovoriti o visini naknade za spašavanje prije samog spašavanja. Visina naknade mora biti pismeno dogovorena i sadržavati klauzulu: NO CURE – NO PAY (nema uspješnog spašavanja – nema plaćanja).

Pokušajte spriječiti veće i daljnje štete.

Prilikom štete potrebno je prikupiti slijedeće:

– prijavu pomorske nesreće kod lučke kapetanije sa opisom nesreće, uzrokom i opisom štete,
– skicu nesreće,
– imena i adrese sudionika nesreće,
– imena i adrese svjedoka,
– adresu i broj spisa policije,
– originalne račune, uplatnice i sl.,
– procijenjenu vrijednost štete.

Prilikom sudara:

– sudionika u sudaru privoliti na zajedničku prijavu pomorske nesreće i pismeni opis nesreće,
– sudionik u sudaru treba pismeno potvrditi krivicu.

Prilikom šteta u transportu:

– prikupiti prijevoznice, naloge za ukrcaj i sl.,
– pismenu punomoć vlasnika (iz ugovora o prijevozu) na osiguravatelja,
– izjavu prijevoznika o načinu i uvjetima transporta prije nastupa štete:
– kod prijevoza željeznicom: službeno izvješće željeznice
– kod kamionskog prijevoza: izjavu vozača i mišljenje prijevoznika.

Kod šteta nastalih vatrom, eksplozijom, provalom i krađom obavijestiti najbližu policijsku stanicu i
zahtijevati pismeno izvješće o nastaloj šteti. Prilikom šteta nastalih u inozemstvu, obavezno obavijestiti
policijsku stanicu u mjestu nastanka nesreće.

Prodaja oštećenih i osiguranih stvari prije regulacije štete, bez dozvole osiguravatelja, nije dozvoljena.

Potrebno je pridržavati se pravila pomorskog prava države u kojoj je šteta nastala.

Dodatne obrasce i objašnjenja zatražite na: info@claimsandervices.hr ili na broj telefona +385 99 31 31 003.