T: +385 52 633 300 / F: + 385 52 633 299 / M: +385 91 2 633 300

Transport plovila: vrste, situacije i potrebno osoblje 

Zamislite situaciju u kojoj vi, kao vlasnik plovila, trebate adekvatan transport vašeg plovila. Bilo to od sidrišta u marini do suhog doka, servisa za popravak, zbog održavanja ili nakon održavanja natrag u more. Ili ako ste upravo kupili plovilo i trebate odgovarajući prijevoz do mjesta gdje će vaša jahta biti usidrena. 

Ako je u charter plovilo u pitanju, obično će se charter tvrtka pobrinuti za održavanje, a proizvođač će osigurati prijevoz do željene lokacije. I to je sve. Vaša uloga u tome, je osigurati odgovarajuće prebacivanje i odgovarajuće osiguranje vašeg plovila tijekom tog procesa. Kako se nesreće događaju, potrebno je osiguranjem pomorskog prometa unaprijed se zaštititi sa svih strana. 

Osiguranje prijevoza plovila u pravilu pokriva plovila dok se prevoze kopnom ili morem te tijekom izvlačenja iz mora i porinuća natrag u more. Obično nije dio kasko osiguranja jahte te ga treba dodatno ugovoriti, odnosno zaštititi plovilo tijekom transporta.  

No, u Yacht-Pool-u ste u potpunosti pokriveni. Ipak, puno je opsežnije i zaslužuje detaljnije objašnjenje od: “pokriveni ste tijekom prijevoza”

Ovo jednostavno objašnjenje obično uključuje mnoge detalje koji su bitni za zaštitu vaše investicije kao vlasnika plovila. Osiguranje pomorskog prometa uglavnom minimizira potencijalne financijske gubitke u slučaju nesreća ili oštećenja tijekom prijevoza. 

Osiguranje vašeg plovila za različite vrste transportnih situacija 

Za osiguranje plovila tijekom prijevoza možete sklopiti cargo osiguranje (osiguranje brodskog tereta) ili kasko osiguranje.  

Cargo osiguranje pokriva teret koji se prevozi, uključujući i samo plovilo; jer se kad-tad mora prenijeti od proizvođača do marine ili nekog drugog privezišta. 

Kod osiguranja plovila za prijevoz, polica osiguranja obično uključuje pokriće za sve faze prijevoza; vađenje, utovar i istovar, kao i svako privremeno skladištenje ili odlaganje tijekom transportnog procesa. Polica također navodi vrijednost plovila i razinu pokrića u slučaju oštećenja ili gubitka. 

Bitno je pobrinuti se da polica osiguranja pokriva sve potencijalne rizike tijekom procesa izvlačenja, uključujući štetu uzrokovanu vremenskim prilikama, drugim plovilima ili kvarovima opreme. 

Pokriva li osiguranje prikolicu za brod? 

Yacht-Pool transportno osiguranje (kao dio kasko osiguranja) pokriva prikolicu za plovilo kao i samo plovilo.

Pokriva li osiguranje prikolicu za brod? 

Yacht-Pool transportno osiguranje (kao dio kasko osiguranja) pokriva prikolicu za plovilo kao i samo plovilo. Pokriće za prikolicu obično uključuje zaštitu od rizika i štete uzrokovane bilo kakvom nesrećom, kao što su požar, udar groma, eksplozija ili krađa. To znači ako prikolica doživi nesreću ili je oštećena na bilo koji način, polica će osigurati financijsku naknadu za pokrivanje troškova popravaka ili zamjene. 

Ali postoji “kvaka”, takoreći. Tvrtka (ili obrt) koja izvodi izvlačenje ili prijevoz bilo koje vrste, mora biti registrirana. Ako se radi o manjem plovilu, prikolica mora biti odgovarajuća i registrirana za tu vrstu plovila. 

Pod mora se zaista i misli na – mora. Čak i ako je vaše plovilo osigurano, osiguranje neće biti valjano ako izvlačenje ili vuču obavlja netko tko nema odgovarajućeg iskustva, vučnu službu ili obrt. Ili kao što smo već spomenuli, prikolica nije odgovarajuća ili nije pravilno registrirana. 

Na primjer, polica osiguranja općenito navodi kako prikolica mora biti pravilno registrirana i u skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima. Neka pravila mogu čak ići u više detalja i zahtijevati primjereno održavanje i korištenje u skladu s preporukama proizvođača. 

Morate znati i to kako osiguranje koje pokriva vaše plovilo tijekom prijevoza i pruža sveobuhvatnu zaštitu i plovila i prikolice, minimizira rizik financijskog gubitka u slučaju nezgoda ili oštećenja tijekom prijevoza. 

Uključuje li osiguranje cestovni prijevoz? 

Osiguranje prijevoza kao dio kasko osiguranja uključuje pokriće cestovnog prijevoza plovila motornim vozilom i njegovom prikolicom unutar Europe. 

Pokriće za cestovni prijevoz obično uključuje pokriće od prometnih nesreća, krađe plovila ili bilo kojeg njegovog dijela. Pretpostavimo da su plovilo ili njegovi dijelovi oštećeni ili ukradeni tijekom transporta. U tom će slučaju polica osiguranja jamčiti financijsku naknadu za pokrivanje troškova popravaka ili zamjene. 

Pokriće za cestovni prijevoz može podlijegati određenim uvjetima ili ograničenjima. Na primjer, plovilo mora biti ispravno osigurano i transportirano u skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima. 

Izvlačenje jahte iz mora i njeno vraćanje natrag, mora se obaviti pomoću specijalizirane opreme i postupaka kako bi se osigurala sigurnost plovila i svih uključenih.

Izvlačenje jahte iz mora i vraćanje natrag u more 

Izvlačenje jahte iz mora i njeno vraćanje natrag, mora se obaviti pomoću specijalizirane opreme i postupaka kako bi se osigurala sigurnost plovila i svih uključenih. I to moraju učiniti ljudi s  iskustvom. 

Konkretna metoda koja se koristi može ovisiti o nizu čimbenika, kao što su veličina i tip plovila, lokacija mjesta vađenja i vremenski uvjeti. 

Uobičajene metode izvlačenja jahti iz mora su korištenje krana ili dizalice, što uključuje podizanje plovila iz vode i transport do skladišta ili prostora za održavanje na kopnu. Kran ili dizalica za plovila mogu se nalaziti u marini ili brodogradilištu. Koriste se za izvlačenje plovila iz raznih razloga, kao što su održavanje, popravci ili skladištenje. 

Još jedan način izvlačenja jahte je korištenje prikolice, što uključuje izvlačenje plovila iz vode na specijaliziranu prikolicu i transport do skladišta ili drugdje. Ova se metoda može koristiti za manja plovila ili mjesta gdje kran ili dizalica nisu dostupni. 

Što se tiče pokrića pomorskog osiguranja za izvlačenje jahte, većina polica osiguranja će pokriti štete ili gubitke koji nastanu tijekom tog procesa. To može uključivati pokriće za štete na samom plovilu, opremi ili imovini uzrokovane nezgodama tijekom vađenja. 

Ali samo ako specijalizirano osoblje pravilno i pažljivo izvrši izvlačenje. Također je od vitalne važnosti osigurati poštivanje svih sigurnosnih protokola i postupaka tijekom procesa vađenja kako bi se smanjio rizik od nesreća ili štete. 

Izvlačenje plovila je specijalizirani proces koji zahtijeva iskustvo, stručnost i odgovarajuću opremu

Tko su ljudi specijalizirani za izvlačenje i transport plovila? 

Izvlačenje plovila je specijalizirani proces koji zahtijeva iskustvo, stručnost i odgovarajuću opremu. Ovisno o vrsti i veličini plovila, proces izvlačenja može uključivati tim stručnjaka s različitim vještinama i odgovornostima. Neki od ljudi koji bi mogli biti uključeni u izvlačenje plovila uključuju: 

  • Rukovatelji dizalicom – ako se dizalica koristi za vađenje plovila, potreban je iskusan rukovatelj dizalicom za sigurno i učinkovito upravljanje izvlačenjem. 
  • Radnici na pristaništu – odgovorni su za pričvršćivanje plovila na dizalicu ili kran i osiguravaju pravilan balans i poravnanje prije nego što ga podignu iz vode. 
  • Monteri – stručnjaci za montažu mogu na plovilo pričvrstiti priveznice ili remenje za podizanje i osigurati ispravno postavljanje za sigurno podizanje. 
  • Odgovarajuće osoblje – ako se plovilo izvlači radi održavanja ili popravka, osoblje brodogradilišta, marine ili čartera, poput mehaničara ili tehničara, može biti uključeno u proces izvlačenja kako bi se osiguralo da je plovilo adekvatno pripremljeno za servis. I, naravno, sve pod nadzorom voditelja baze. 
  • Vozači – ako se plovilo prevozi na prikolici, potreban je kvalificirani vozač s iskustvom za siguran prijevoz plovila do odredišta. 

Ukratko, pobrinite se neka vaša polica uključuje sve detalje koji se tiču transporta plovila, jer nikad ne možete predvidjeti neke situacije, a nesreće se događaju – i to ne samo drugima.   

Također je važno pažljivo pregledati odredbe i uvjete police osiguranja kako biste bili sigurni kako pokriće transporta zadovoljava sve vaše zahtjeve i potrebe vašeg plovila. 

Ako trebate više informacija ili imate dodatnih pitanja, uvijek možete zatražiti našu ponudu online