Skiper je u potpunosti i osobno odgovoran!

Osiguranje od odgovornosti skipera

Osiguranje od odgovornosti skipera

U načelu, za štetu koju svojom krivnjom prouzroči drugima, skiper odgovara cjelokupnom svojom sadašnjom i budućom imovinom – bez ograničenja!

U ugovoru o najmu obično stoji da je unajmljeni brod osiguran od odgovornosti. Ali obično ne znate koliko. U Španjolskoj su iznosi pokrića od 50.000 eura prilično uobičajeni. Plovila koja su osigurana preko Lloyds London (ovo je vrlo uobičajeno u Grčkoj i Turskoj) ponekad su osigurani samo do vrijednosti broda (trenutna vrijednost). Ovisno o vrsti plovila, mogli bismo govoriti o 25.000 € ili 50.000 € ili koja god je trenutna vrijednost. Ova vrijednost je uvijek preniska jer je vaša odgovornost kao skipera neograničena!

Naše osiguranje od odgovornosti skipera stoga pokriva ovaj rizik do 10 milijuna eura!

Odštetni zahtjevi članova posade prema skiperu gotovo nikada nisu osigurani, čak ni ako je plovilo osigurano prema uobičajenim “Općim uvjetima od odgovornosti” (AHB).

Ako čarter tvrtka nije platila premiju na vrijeme (što se često događa), vi kao skiper nemate nikakvo pokriće .

Osobno ste u potpunosti odgovorni za materijalnu štetu koju prouzročite plovilu (uključujući potpuni gubitak!) ako se vaše radnje ocijene kao “gruba nepažnja”.  Ono što predstavlja “grubu nepažnju” je fleksibilan pojam i o njemu može odlučiti grčki, turski ili hrvatski sud ili bilo gdje gdje se nesreća dogodi. Ovo je vaš rizik!

Vaše osiguranje od osobne odgovornosti ne pokriva sve ove rizike! Ne biste trebali preuzeti sav ovaj rizik odgovornosti bez razmišljanja. Ovaj problem se može riješiti (ako se premija podijeli na 4 osobe) za gotovo cijenu kazne za jedno nepropisno parkiranje uz naše osiguranje od odgovornosti skipera.

Jer odgovorni skiper ima neograničenu odgovornost!

Razlika između osiguranja od odgovornosti i osiguranja depozita:

Kod osiguranja depozita, obično se radi o šteti na unajmljenom brodu koju je krivnjom prouzročio skiper ili posada i koja je obično ispod iznosa franšize kasko osiguranja plovila.

Osiguranje depozita pokriva ovu štetu! Ako je iznos štete veći od franšize, platit će ga vlasnik preko kasko osiguranja plovila .

Osiguranje od odgovornosti vlasnika plovila pokriva štetu na imovini i osobne ozljede koje vi, kao skiper, prouzročite drugima. Ali što je zapravo pokriveno, a što nije navedeno je u uvjetima odgovornosti vlasnika, koje vi ne znate. Nijedno osiguranje od odgovornosti za koje znamo ne pokriva štetu na unajmljenom brodu. Osiguravatelji kasko police oslanjaju se na skipera za veliku štetu na plovilu, kad je nastala iz nemara.

Osiguranje od odgovornosti skipera pokriva (nepoznate) nedostatke koje može imati osiguranje od odgovornosti čarter plovila, npr.:

  • Oštećenje plovila uslijed grube nepažnje 
  • Osobne ozljede članova posade
  • Šteta na drugim plovilima, ukoliko ta šteta nije pokrivena odgovornošću čarter plovila, npr: jer premija nije plaćena na vrijeme ili na drugi način. 

Isključenja iz osiguranja odgovornosti čarter tvrtke isključuju usluge (koje niste svjesni), kao što su osobne ozljede članova posade ili slično.

Ukratko o prednostima YACHT-POOL osiguranja od odgovornosti skipera:

Ostala osiguranja za čarter skipere:

Scroll to Top