Dobrovoljno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja​

Pokriće štiti sve osobe na plovilu, te članove posade od nesretnih događaja koji za posljedicu imaju smrt, trajni invaliditet te potrebu za spašavanjem.

  • slučaj smrti zbog nesretnog slučaja,
  • troškove pogreba,
  • slučaj smrti uslijed prometne nezgode (plovidbe),
  • slučaj smrti uslijed bolesti,
  • slučaj trajnog invaliditeta,
  • slučaj loma kosti,
  • slučaj privremene nesposobnosti za rad kao posljedica nesretnog slučaja (dnevna naknada), dnevnu naknadu za boravak u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja, troškove liječenja od posljedica nesretnog slučaja, naknadu za hospitalizaciju, naknadu za kozmetičku operaciju i troškove spašavanja.

 

Scroll to Top