Dobrovoljno osiguranje od odgovornosti prema trećima

YACHT-POOL dobrovoljno osiguranje od odgovornosti prema trećima predstavlja osiguranje za vlasnike plovila i štiti vas od financijskih posljedica ako krivnjom prouzročite osobnu ozljedu ili štetu na imovini.

U svijetu nautike, gdje radost vodenih sportova često dolazi sa značajnim rizicima, pouzdano osiguranje od odgovornosti je neophodno. YACHT-POOL je razvio posebno prilagođeno osiguranje od odgovornosti za plovilo koje pokriva širok raspon rizika koji mogu nastati tijekom njegovog upravljanja.  Ovo osiguranje karakterizira fleksibilnost i sveobuhvatno pokriće. Ovo odražava YACHT-POOL-ovo razumijevanje raznolikih i jedinstvenih izazova s kojima se suočavaju vlasnici plovila.

Pokrivene su štete nastale iz odgovornosti za štetu zbog smrti, ozljede tijela ili zdravlja i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe za vrijeme dok vlasnik/korisnik upravlja plovilom.

Dobrovoljno osiguranje od odgovornosti vlasnika ili korisnika plovila pokriva osiguranikovu odgovornost proizašlu iz držanja, posjedovanja i uporabe plovila za štete nastale uslijed sudara, udara, zbog onečišćenja mora pogonskim uljem,  štete nanesene trećim osobama, kupačima, putnicima i posadi.

Neki od dodatnih rizika osiguranih ovim pokrićem jesu:

  • troškovi uklanjanja podrtine,
  • rukovanje zapaljivim ili eksplozivnim sredstvima i signalnog pištolja
  • štetu koju prouzroči pomoćno plovilo.

Pojedine države traže određenu visinu pokrića za plovidbu njihovim teritorijalnim vodama. Prije plovidbe Mediteranom svakako se konzultirajte s nama imate li ugovoreno odgovarajuće pokriće. (npr. za plovidbu teritorijalnim vodama Italije biti će potrebno ugovoriti pokriće od 7.750.000 €, dok za plovidbu teritorijalnim vodama Grčke 3.000.000 €)

Prednosti YACHT-POOL dobrovoljnog osiguranja od odgovornosti prema trećima

Scroll to Top