Obavezno osiguranje putnika od posljedica nesretnog slučaja

Vlasnici plovila koja se koriste za prijevoz putnika u javnom prometu dužni su sklopiti ugovor o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja s najnižom osiguranom svotom po jednom osiguranom slučaju od 5.309,00 € za slučaj smrti odnosno 10.618,00 € za slučaj trajnog invaliditeta po putniku.

Putnicima se smatraju osobe koje se radi putovanja nalaze u na plovilu određenom za obavljanje javnog
prometa, bez obzira na to jesu li već kupile voznu kartu, a također i osobe koje se nalaze u krugu pristaništa ili neposrednoj blizini plovila prije ukrcavanja, odnosno nakon iskrcavanja, koje su namjeravale putovati plovilom ili su njime putovale, osim osoba koje su zaposlene na prijevoznom sredstvu. Putnicima se smatraju i osobe koje imaju pravo na besplatnu vožnju.

Obaveznim osiguranjem putnika nije pokrivena posada. Za posadu je potrebno odvojeno ugovoriti osiguranje za slučaj nezgode.

Obveznici sklapanja ugovora o osiguranju su:

  • vlasnici brodica i jahti u pomorskoj plovidbi,
  • svih vrsta riječnih i jezerskih plovila, skele i splavi koje na redovitim linijama slobodno prevoze putnike, uključujući krstarenje i prijevoz turista te vlasnici svih vrsta brodica i jahti,
  • plovila i čamaca unutarnje plovidbe koji se iznajmljuju s najmanje jednim članom posade.
Scroll to Top