Prijava štete

Nezgodu je potrebno telefonski prijaviti na broj telefona: +385 91 734 87 99, a zatim pismeno u roku od 5 dana na e-mail: info@claimsandservices.hr

U slučaju da je potrebno spašavanje plovila od strane drugih brodova obavezno je potrebno dogovoriti se o visini naknade za spašavanje prije samog spašavanja. Visina naknade mora biti pismeno dogovorena i sadržavati klauzulu: NO CURE – NO PAY (nema uspješnog spašavanja – nema plaćanja). Pokušajte spriječiti veće i daljnje štete.

Prilikom štete potrebno je prikupiti sljedeće:

– prijavu pomorske nesreće kod lučke kapetanije sa opisom nesreće, uzrokom i opisom štete,

– skicu nesreće,

– imena i adrese sudionika nesreće,

– imena i adrese svjedoka,

– adresu i broj spisa policije,

– originalne račune, uplatnice i sl.,

– procijenjenu vrijednost štete.

Prilikom sudara:

– sudionika u sudaru privoliti na zajedničku prijavu pomorske nesreće i pismeni opis nesreće,

– sudionik u sudaru treba pismeno potvrditi krivicu.

Prilikom šteta u transportu:

– prikupiti prijevoznice, naloge za ukrcaj i sl.,

– pismenu punomoć vlasnika (iz ugovora o prijevozu) na osiguravatelja,

– izjavu prijevoznika o načinu i uvjetima transporta prije nastupa štete:

– kod prijevoza željeznicom: službeno izvješće željeznice

– kod kamionskog prijevoza: izjavu vozača i mišljenje prijevoznika.

Kod šteta nastalih vatrom, eksplozijom, provalom i krađom obavijestiti najbližu policijsku stanicu i zahtijevati pismeno izvješće o nastaloj šteti. Prilikom šteta nastalih u inozemstvu, obavezno obavijestiti policijsku stanicu u mjestu nastanka nesreće.

Prodaja oštećenih i osiguranih stvari prije regulacije štete, bez dozvole osiguravatelja, nije dozvoljena.

Potrebno je pridržavati se pravila pomorskog prava države u kojoj je šteta nastala.

Želite prijaviti štetu?
 
Ukoliko imate hitnih pitanja, možete nas nazvati i na +385 91 734 87 99 za informacije!
 
Važne opće informacije:
Molimo da odmah prijavite odgovornost i prijavite štetu charter tvrtki.
 
VAŽNO: Sve prijave odgovornosti potrebno je prijaviti lučkoj kapetaniji!
 • Molimo Vas da štetu prijavite YACHT-POOL-u na e-mail info@claimsandservices.hr
 • Krađu je uvijek potrebno prijaviti i policiji.
 • Molimo pobrinite se da se prouzročena šteta smanji i spriječi daljnja šteta.
Pošaljite nam sljedeće dokumente:
 • Kopija ugovora o najmu
 • Kopija popisa posade
 • Detaljan opis štete – (opis nezgode, datum, mjesto, potpis suskipera ili člana posade)
 • Dodatni dokumenti ovisno o vrsti oštećenja kako slijedi:
U slučaju štete od odgovornosti (šteta od sudara), molimo Vas da dostavite sljedeće dokumente:

Napomena: Imajte na umu da je ovo zahtjev za odgovornost koji mora u potpunosti podmiriti osiguravatelj odgovornosti u prijevozu vaše charter tvrtke, koji je sklopio osiguranje od odgovornosti za plovilo. Molimo da odmah prijavite štetu svojoj charter tvrtki sa zahtjevom da je proslijedite osiguravatelju odgovornosti plovila i – ako i koliko je moguće – dostavite osobne podatke oštećene strane.

Imajte na umu da vaša charter tvrtka ne smije zadržati depozit zbog oštećenja plovila druge strane.
 
Što se tiče osiguranja od odgovornosti zapovjednika YACHT-POOL-a, općenito postoji obveza davanja beneficija, ali što se tiče osiguranja od odgovornosti broda, to je samo podređeno točki 4.1 uvjeta, koje vlasnik mora regulirati ovdje.
 
Dokumenti:
 • Izvješće o nesreći (sa skicom: navođenje jedara, smjer vjetra, motor uključen/isključen, smjer kretanja oba plovila, svjedoci itd.)
 • Oštećene slike – koristite nisku rezoluciju!
 • Preslika skiperske dozovole
 • Službena prijava lučkoj kapetaniji.
 • Polica osiguranja plovila i za oštećenu stranu
 • Potvrda prijave štete najmoprimcu
U slučaju oštećenja vlastitog ploila za najam (kaucija), molimo Vas da dostavite sljedeće dokumente:
 • Molimo fotografirajte štetu u niskoj rezoluciji!
 • Detaljan račun za popravak (potrebno je prikazati troškove rada i materijala kao i PDV)
 • Dokaz o zadržanom iznosu depozita
 • Bankovni podaci na koje treba izvršiti uplatu

Za osiguranje od otkaza najma molimo Vas da dostavite sljedeće dokumente:

Otkaz od strane skipera (potpuno otkazivanje putovanja):
 • Priloženu “liječničku potvrdu” YACHT-POOL-a s pečatom i potpisom liječnika potrebno nam je poslati natrag.
 • Za suosigurane letove, službena potvrda zrakoplovne kompanije o otkazivanju leta
 • Za suosigurane letove, službeni dokaz o ukupnim troškovima leta za sve članove posade
 • Bankovni podaci na koje treba izvršiti uplatu
 • Nakon isteka planiranog putovanja: Zatražite fakturu za otkazivanje od charter tvrtke, koja uzima u obzir mogući ponovni najam plovila.
Otkaz od strane člana posade:
 • Molimo Vas da nam priloženu “liječničku potvrdu” iz YACHT-POOL-a s pečatom i potpisom liječnika pošaljete natrag
 • Za suosigurane letove, službena potvrda zrakoplovne kompanije o otkazivanju leta
 • Za suosigurane letove, molimo dostavite službeni dokaz o ukupnim troškovima leta za sve članove posade
 • Kratka potvrda od vas kao skipera da nije sudjelovala zamjena
 • Bankovni podaci na koje treba izvršiti uplatu

Pažnja: zanemarite li ovo, postoji rizik da osiguravatelj više neće biti dužan platiti!

Scroll to Top