Kasko osiguranje plovila

Yacht-Pool kasko osiguranje plovila pruža sveobuhvatno pokriće koje je posebno osmišljeno kako bi vlasnicima pružilo zaštitu i sigurnost. Pokriva potpuni gubitak i djelomičnu štetu na plovilu. Kasko osiguranje plovila pruža zaštitu od financijskih gubitaka koji mogu nastati zbog nepredviđenih događaja kao što su sudar, krađa, vandalizam, požar i prirodne katastrofe. U slučaju potpunog gubitka kada se plovilo više ne može popraviti ili je potpuno izgubljeno, kasko osiguranje  pokriva nastale troškove. U slučaju djelomičnog oštećenja određenih dijelova ili komponenti, osiguranje će pokriti troškove popravka ili zamjene.

Kasko osiguranje pokriva štete na plovilu, standardno ugrađenim dijelovima, uključujući strojni uređaj, pogonski agregat te tehničku i nautičku opremu.

Osiguranje vrijedi tijekom plovidbe, za vrijeme dok je plovilo na vezu, tijekom održavanja jedriličarskih regata (uključujući i treninge za takva natjecanja), u slučaju požara, udara groma, provale, krađe cijelog plovila i tijekom prijevoza plovila na cestovnom motornom vozilu ili na njegovoj prikolici.

Pokriveno je dok plovilo boravi na slipu ili navozu, na suhom vezu, u doku ili u brodogradilištu, kao i u procesu vađenja plovila radi smještaja na suhi vez, tijekom uobičajenog boravka plovila izvan mora ili vode, uključujući i izvlačenje/vađenje na obalu te prilikom porinuća/spuštanja u more ili u vodu.

Dodatna pokrića koje možete ugovoriti su:

  • osiguranje opreme za lov i ribolov,
  • osobnih stvari (prtljage),
  • gubitak prihoda od najma plovila (čarter) ,
  • rizik zapljene plovila i
  • osiguranje pogonskih šteta i lučkog rizika.

Prednosti YACHT-POOL kasko osiguranja plovila

Scroll to Top