Skipersko osiguranje od nezgode

Mnogi osiguravatelji isključuju opasne sportove!

“Imam osiguranje u slučaju nezgode”, mogli biste pomisliti. Kreirali smo posebno skipersko osiguranje od nezgode iz sljedećeg razloga:

Različiti osiguravatelji isključuju nezgode iz sportova “sklonih opasnostima” (a trend je u porastu).

Sva osiguranja u slučaju nezgode pokrivaju troškove oporavka (spašavanje ljudi s broda) sa samo nekoliko tisuća eura . Ako se nesreća stvarno ne dogodi, nećete dobiti ništa . Kao skiper, ne možete biti sigurni da svi članovi posade stvarno imaju osiguranje u slučaju nezgode . U slučaju nesreće, može doći do pravnog spora između vas i ozlijeđenog člana posade , u kojem će se onda utvrditi jeste li vi kao skiper bili krivi (a time i odgovorni) ili ne.

“Članovi moje posade to ne rade, svi su moji stari prijatelji”, mogli biste pomisliti. Realnost je takva da osiguranje u slučaju nezgode, zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje ili bilo tko drugi koji mora platiti troškove nezgode, može se žaliti protiv skipera ako se dokaže da je on kriv.

Ali ono što je jednako važno: skipersko osiguranje u slučaju nezgode pokriva do 60.000 € troškova oporavka. Čak i ako se nesreća nije dogodila, ali ste u nevolji na moru i morate pozvati pomoć. U mediteranskim zemljama helikopteri za spašavanje naplaćuju između ostalog i do 15.000 € po satu! Skipersko osiguranje u slučaju nezgode može se sklopiti alternativno za skipera i sve članove posade ili samo za skipera. Ovisno o Vašem izboru, svota osiguranja u slučaju štete dijeli se na sve članove posade ili je isključivo na raspolaganju skiperu. Ako je odabrano osiguranje za “Skipera i posadu”, svi članovi posade koji su na brodu sa skiperom automatski su osigurani (nije potrebno imenovati članove posade).

Osiguranje skipera od nezgode važeće je u cijelom svijetu!

Ukratko o prednostima YACHT-POOL OSIGURANJA SKIPERA OD NEZGODE

Dodatna osiguranja za čarter skipere:

Scroll to Top