Obavezno osiguranje od odgovornosti prema trećima po zakonu RH

Zakonska je obveza vlasnika plovila snage porivnih strojeva veće od 15 kW, koje po propisima o registraciji mora biti upisano u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti, osigurati svoju odgovornost za štete učinjene trećim osobama.

Pokriće se pruža za štete nanesene trećim osobama tj. roniocima i kupačima (tjelesne ozljede, narušavanje zdravlja ili smrt osobe). Trećim osobama ne smatraju se osobe koje se nalaze na plovilu kojom je prouzročena šteta i osobe koje se nalaze na drugom plovnom objektu.

Osigurana svota propisana je Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu u Republici Hrvatskoj, te za sve namjene iznosi 464.529,82 €.

Scroll to Top