Zaštita podataka


UVOD
Ova Pravila i uvjeti određuju vaše korištenje ove web stranice; korištenjem ove web stranice vi u potpunosti
prihvaćate ova Pravila i uvjete. Ako se ne slažete s ovim Pravilima i uvjetima ili s bilo kojim dijelom ovih Pravila i
uvjeta, ne smijete koristiti ovu web stranicu.
Morate imati najmanje 18 godina starosti da biste koristili ovu web stranicu. Korištenjem ove web stranice, te slažući
se s ovim Pravilima i uvjetima, jamčite i predstavljate se da imate najmanje 18 godina.
Ova web stranica koristi tzv. kolačiće – eng. cookies. Koristeći ovu web stranicu i slažući se s ovim Pravilima i
uvjetima, suglasni ste s našim korištenjem kolačića u skladu s Pravilima privatnosti agencije Yacht insurance d.o.o. (u
daljnjem tekstu agencija).

ODOBRENJE ZA KORIŠTENJE WEB STRANICE
Ako nije drugačije navedeno, Yacht insurance d.o.o. i/ili njegovi izdavatelji licenci posjeduju prava intelektualnog
vlasništva na web stranici te sadržaj web stranice. U skladu s licencom u nastavku, sva ta prava intelektualnog
vlasništva su zadržana.
Stranice ili drugi sadržaj s ove web stranice možete pregledavati, preuzimati samo u svrhu predmemorije, te ispisivati
za vašu osobnu upotrebu, u skladu s ograničenjima navedenima u nastavku i drugdje u ovim Pravilima i uvjetima.

Ne smijete:
Ponovo objaviti sadržaj s ove web stranice (uključujući ponovnu objavu na drugoj web stranici);
Prodavati, iznajmiti ili podlicencirati sadržaj s web stranice;
Prikazivati bilo koji sadržaj s web stranice u javnosti;
Reproducirati, umnožavati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj s ove web stranice za
komercijalne svrhe;
Uređivati ili na bilo koji drugi način mijenjati sadržaj na web stranici; ili
Ponovo distribuirati sadržaj s ove web stranice osim sadržaja koji je posebno i izričito dozvoljen za ponovnu
distribuciju.
Kada je sadržaj posebno dostupan za ponovnu distribuciju, može se ponovo distribuirati samo unutar vaše
organizacije.

PRIHVATLJIVO KORIŠTENJE
Ne smijete koristiti ovu web stranicu na bilo koji način koji uzrokuje ili bi mogao uzrokovati štetu web stranici ili
ograničenje dostupnosti ili pristupa web stranici; ili na bilo koji način koji je nezakonit, ilegalan, lažan ili štetan, ili u
vezi s bilo kojom nezakonitom, ilegalnom, lažnom ili štetnom svrhom ili aktivnošću.
Ne smijete koristiti ovu web stranicu za umnožavanje, čuvanje, pohranjivanje, odašiljanje, slanje, objavljivanje ili
distribuciju bilo kojeg sadržaja koji se sastoji od (ili je povezan s) bilo kakvim spywareom, računalnim virusom,
Trojanskim konjem, crvom, keystroke loggerom, rootkitom ili drugim zlonamjernim računalnim softverom.
Ne smijete provoditi bilo kakve aktivnosti sustavnog ili automatskog prikupljanja podataka (uključujući scraping bez
ograničenja, data mining, data extraction i data harvesting) na ili u vezi s ovom web stranicom bez izričitog pismenog
dopuštenja agencije.
Ne smijete koristiti ovu web stranicu za prijenos ili slanje neželjenih komercijalnih vijesti.
Ne smijete koristiti ovu web stranicu za bilo koje svrhe povezane s marketingom bez izričitog pismenog dopuštenja
agencije.

OGRANIČENI PRISTUP
Pristup određenim dijelovima ove web stranice je ograničen. Agencija zadržava pravo ograničiti pristup i drugim
dijelovima ove web stranice, ili pak cijeloj web stranici, po nahođenju agencije.
Ako vam agencija ustupi korisničko ime i lozinku kako bi vam omogućio pristup ograničenim dijelovima ove web
stranice ili drugom sadržaju ili uslugama, dužni ste osigurati da korisničko ime i lozinku čuvate u tajnosti.
Agencija može onesposobiti vaše korisničko ime i lozinku po vlastitom nahođenju bez obavijesti ili objašnjenja.

KORISNIČKI SADRŽAJ
U ovim Pravilima i uvjetima, „vaš korisnički sadržaj“ znači materijal (uključujući bez ograničenja tekst, slike, audio
materijal, video materijal ili audio-vizualni materijal) koji vi dostavite ovoj web stranici, za bilo koju namjenu.

Vi agenciji bez naknade dajete međunarodnu, neopozivu i neisključivu dozvolu za korištenje, reprodukciju,
prilagodbu, objavu, prijevod i distribuciju vašeg korisničkog sadržaja u bilo kojem postojećem ili budućem mediju.
Također agenciji dajete pravo podlicenciranja ovih prava, kao i pravo podnošenja tužbe za kršenje tih prava.
Vaš korisnički sadržaj ne smije biti ilegalan ili protuzakonit, ne smije kršiti zakonska prava bilo koje treće strane, te ne
smije biti takav da se zbog njega može poduzeti pravna akcija bilo prema vama ili agenciji ili prema trećoj strani (u
svim slučajevima prema mjerodavnom pravu).
Ne smijete dostaviti bilo kakav korisnički sadržaj na web stranicu koji jest ili je ikada bio predmet prijetećih ili stvarnih
pravnih postupaka ili drugih sličnih tužbi.
Agencija zadržava pravo uređivanja ili uklanjanja bilo kojeg materijala dostavljenog ovoj web stranici, ili pohranjenog
na serverima agencije, ili privremeno spremljenog ili objavljenog na ovim web stranicama.
Bez obzira na prava agencije iz ovih Pravila i uvjeta u odnosu na korisnički sadržaj, agencija se ne obvezuje pratiti
podnošenje takvog sadržaja, ili objavu takvog sadržaja, na ovoj web stranici.

BEZ JAMSTAVA
Ova web stranica daje se na uvid odnosno prikazuje upravo takva kakva jest, bez ikakvih izjava ili jamstava, izričitih ili
impliciranih. Agencija ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi s ovom web stranicom ili informacijama i materijalima
koji se na njoj nalaze.
Ne dovodeći u pitanje općenitost prethodnog stavka, agencija ne jamči:
da će ova web stranica stalno biti na raspolaganju, ili uopće dostupna;
da su informacije na ovoj web stranici potpune, istinite, točne ili da ne mogu dovesti u zabludu.

Ništa na ovoj web stranici ne sačinjava, odnosno ne znači da sačinjava, savjet bilo koje vrste. Ako vam je potreban
savjet u vezi bilo kojeg pravnog, financijskog ili medicinskog pitanja trebali biste konzultirati odgovarajuće stručnjake.

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI
Agencija neće biti odgovoran prema vama (bilo prema zakonu o komunikacijama, prekršajnom zakonu ili na bilo koji
drugi način) u odnosu na sadržaj ili korištenje ove web stranice, ili na bilo koji drugi način u vezi ove web stranice:
do te mjere da je web stranica besplatna, za bilo kakav izravni gubitak;
za bilo koje neizravne, posebne ili posljedične gubitke;
za sve poslovne gubitke, gubitak prihoda, dohotka, dobiti ili očekivane uštede, gubitak ugovora ili poslovnih
odnosa, gubitak ugleda ili goodwilla, kao i gubitak ili oštećenje informacija ili podataka.
Ova ograničenja odgovornosti primjenjuju se čak i ako je agencija izričito upozorena na potencijalan gubitak.

IZNIMKE
Ništa u ovoj izjavi o odricanju od odgovornosti web stranice (website disclaimer) ne može isključiti ili ograničiti
jamstvo koje se podrazumijeva zakonom da isključiti ili ograničiti neće biti nezakonito; te ništa u ovoj izjavi o
odricanju od odgovornosti web stranice neće isključiti ili ograničiti odgovornost agencije u odnosu na:
smrt ili osobnu ozljedu uzrokovanu nemarom agencije;
prijevaru ili nepošteno pogrešno predstavljanje na račun agencije;
bilo koji predmet za koji bi bilo ilegalno ili protuzakonito za agenciju da isključi ili ograniči svoju odgovornost,
ili pokušaj ili podrazumijevanje isključenja ili ograničenja svoje odgovornosti.

RAZUMNOST
Korištenjem ove web stranice suglasni ste da su isključenja i ograničenja odgovornosti, navedena u ovoj izjavi o
odricanju odgovornosti web stranice, razumna.
Ako ne mislite da su razumna, ne smijete koristiti ovu web stranicu.

OSTALE STRANKE
Vi prihvaćate da, kao subjekt s ograničenom odgovornošću, agencija ima interes ograničiti osobne odgovornosti
svojih službenika i zaposlenika. Vi se slažete da osobno nećete podnijeti nikakav zahtjev protiv službenika ili
zaposlenika agencije u odnosu na bilo kakve gubitke koje biste mogli imati u vezi s web stranicom.
Ne dovodeći u pitanje prethodni stavak, vi se slažete da će ograničenja jamstava i odgovornosti, navedena u ovoj
izjavi o odricanju od odgovornosti, zaštititi službenike, zaposlenike, agente, podružnice, sljednike, pravne nasljednike
i podizvođače agencije kao i samu agenciju.

NEPREDVIDIVE ODREDBE
Ako je bilo koja odredba ove izjave o odricanju od odgovornosti web stranice nepredvidiva po važećem zakonu, ili se
utvrdi da je nepredvidiva, to neće utjecati na provedivost ostalih odredbi ove izjave o odricanju od odgovornosti web
stranice.

ODŠTETA
Vi ovime ovdje obeštećujete agenciju i obvezujete se održati agenciju obeštećenom protiv bilo kakvih gubitaka, šteta,
troškova i odgovornosti (uključujući pravne troškove bez ograničenja i sve iznose koje je agencija platila trećoj strani
prilikom namirenja štete ili spora a po savjetu pravnih savjetnika agencije) koje je imala ili pretrpila agencija, a koje
proizlaze iz bilo kakvog vašeg kršenja bilo koje odredbe ovih Pravila i uvjeta, ili koji proizlaze iz bilo koje tvrdnje da ste
prekršili bilo koju odredbu ovih Pravila i uvjeta.

POVREDE OVIH PRAVILA I UVJETA
Ne dovodeći u pitanje ostala prava agencije prema ovim Pravilima i uvjetima, ako prekršite ova Pravila i uvjete na
bilo koji način, agencija može poduzeti takve mjere koje ona smatra prikladnim za suočavanje s prekršajem,
uključujući obustavu vašeg pristupa web stranici, zabranu vama da pristupate web stranici, blokiranje računala
koristeći vašu IP adresu za pristupanje web stranici, kontaktiranje vašeg pružatelja internetskih usluga zbog zahtjeva
da blokiraju vaš pristup web stranici i/ili pokretanje sudskog postupka protiv vas.

PROMJENE
Agencija može izmijeniti ova Pravila i uvjete s vremena na vrijeme. Izmijenjeni Pravila i uvjeti će se primjenjivati na
korištenje ove web stranice od datuma objave izmijenjenih Pravila i uvjeta na ovoj web stranici. Molimo vas
provjeravajte ovu stranicu redovito kako biste bili sigurni da ste upoznati s važećom inačicom.

ASIGNACIJA
Agencija može prenijeti, podugovoriti ili na neki drugi način urediti prava i/ili obveze agencije iz ovih Pravila i uvjeta
bez slanja obavijesti vama ili traženja vašeg pristanka.
Vi ne smijete prenijeti, podugovoriti ili na neki drugi način urediti vaša prava i/ili obveze iz ovih Pravila i uvjeta.

VALJANOST ODREDBI
Ako za neku odredbu ovih Pravila i uvjeta bilo koji sud ili drugo nadležno tijelo utvrdi da je nezakonita i/ili
neprovediva, ostale odredbe će nastaviti biti na snazi. Ako bi bilo koja nezakonita i/ili neprovediva odredba bila u
skladu sa zakonom ili primjenjiva da je dio nje izbrisan, taj će se dio smatrati izbrisanim, a ostale odredbe će nastaviti
biti na snazi.

CJELOKUPAN SPORAZUM
Ova Pravila i uvjeti predstavljaju cjelokupan sporazum između vas i agencije u odnosu na vaše korištenje ove web
stranice, i zamjenjuju sve prethodne sporazume u vezi vašeg korištenja ove web stranice.

ZAKON I NADLEŽNOST
Ova Pravila i uvjeti bit će biti regulirani i tumačeni u skladu s hrvatskim zakonom, i svi sporovi koji se odnose na ova
Pravila i uvjete bit će predmet u isključivoj nadležnosti sudova prema pravnom sjedištu agencije.

REGISTRACIJE I OVLASTI
Yacht insurance d.o.o. je registriran pri Sudskom registru Republike Hrvatske. Možete pronaći online inačicu Sudskog
registra ovdje.

DETALJI O AGENCIJI YACHT INSURANCE d.o.o.
Ime: Yacht insurance d.o.o.
Adresa poslovnica: Mate Vlašića 45a
Adresa sjedište: Vukovarska 19
Mjesto: Poreč
Poštanski broj: 52440
Država: Hrvatska
OIB: HR12554404017

Scroll to Top