Zagrijavanje Mediterana dovelo je do suptropskih vremenskih uvjeta i enormno povećalo broj šteta ove godine. Ponajprije imovinska šteta dovest će do povećanja premije kasko osiguranja. Šteta koja nas sve materijalno boli, ali je apsolutno podnošljiva ako smo fizički netaknuti. Povećale su se i nesreće s ozljedama na jahtama – a nije rijetkost da skiper odgovara za svoju posadu.

Scroll to Top